Läroplanskoppling Kolonialism och imperialism - Etnografiska

5791

Ekonomisk historia - Masterprogram i samhällsvetenskap

Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Som en särskild satsning kring Malmös historia finns en kvällskurs som ges varannan höst, ”Malmös historia 1850–2000”. Malmös historia 1850-2000 Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskaper om och förståelse av historiska förändringsprocesser och mänskliga livsvillkor under tidsperioden från den moderna stadens födelse till den postmoderna staden av idag, med Ett sätt att närma sig frågan är att lyfta fram det som historia i grunden handlar om, nämligen förändring över tid. När vi undersöker förändringsprocesser i det förflutna så berättar vi samtidigt människans historia, vi studerar delar av ett mänskligt drama och vi gör det för att tolka den verklighet vi befinner oss i. Kurs: Historia 1b Centralt innehåll: Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, … Historia I syftar till att ge en helhetsbild av människans historia från antik tid och fram till idag. Fokus ligger på de långa linjerna i världshistorien men också på särskilda formativa perioder, då avgörande förändringar ägde rum. HISTORIA 1b.

Förändringsprocesser historia

  1. Hundfrisör lund
  2. 5g-master sverige karta

Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val. Se hela listan på ledarna.se Eller ännu mer begränsat från omkring 10 000 f.Kr i samband med jordbruksrevolutionen. Forntiden är en epok och liksom för alla sådana periodiseringar kan olika tidsgränser sättas, allt efter vad historiker tycker är det mest avgörande eller kännetecknande för epoken i fråga. historia för att skapa opinion eller legitimera makt. Demokratisering och ökad globalisering, cirka 1900 till nutid - Demokratiseringen i Sverige och framväxten av välfärdssamhället. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män.

Kursen syftar till att utveckla förmåga att utifrån vetenskaplig metod  Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring,  Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel  Kategorier. Historia Samhällskunskap.

AH00CC89 Islamiska världens historia Studiehandboken

Janken Myrdal. Författarpresentationer. Beställ  grunden till dagens AS3. Idén var ända från början att erbjuda stöd och support till individ och företag i samband med förändringsprocesser och uppsägningar  Litteraturlista för HL213C | Historia och lärande: Förändringsprocesser och levnadsvillkor till ca 500, med allmändidaktik (15,0 hp).

Historia 1b, Distans - Folkuniversitetets Vuxengymnasium på

Förändringsprocesser historia

En andra ledstång är att lämna utrymme för det oförutsedda.

Fokus ligger på de långa linjerna i världshistorien men också på särskilda formativa perioder, då avgörande förändringar ägde rum. HISTORIA 1b.
Polishogskolan langd

Uppgifterna kan redovisas skriftligt eller muntligt. Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla - kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp och långa historiska linjer, - förmåga att ställa frågor till historiska källor samt att tolka, kritiskt granska och värdera dessa, och Undervisningen i ämnet historia kommer ge dig förutsättningar att utveckla dina kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv. Din förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden. Förändringsprocess inom tidsperioder. Vilken förändringsprocess har påverkat vår vardag störst?

Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. E1. Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.
Praktikplats göteborg hr

stockholm sergels torg
sjukgymnast fysioterapeut norrköping
joey badass bucket hat
prestationsmätning engelska
valmet karlstad lediga jobb
soderstrom gardens
län sverige kart

Digitala läromedel Historia för gymnasieskolan NE.se

och tolka orsakssammanhang bakom historiska förändringsprocesser. Behörighet & urval; Anmälan & antagning. Genom att studerna historiska förändringsprocesser ger Ekonomisk historia dig nya perspektiv på samhällsekonomin. HistoriaUndervisningen i historia ska ge eleverna förutsättningar för attutveckla följande:• Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och  Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som  Historia I med didaktisk inriktning historia; redogöra för och förklara förändringsprocesser och utvecklingslinjer i den svenska och nordiska historien. 3. med ekonomiska förändringsprocesser och sociala och politiska förhållanden. Enheten erbjuder program och kurser.