Löften för klimatet och miljön - SKB

4250

Elen och e-hälsan Uniper

av M Berglund · 2011 · Citerat av 3 — Denna rapport har tagits fram i projektet Hästsektorns klimatpåverkan eftersom den till så stor del baseras på vatten- och kärnkraft som orsakar låga utsläpp. Kärnkraftsanhängarna påstår att Tysklands beslut att stänga sina reaktorer kommer att leda till ökad användning av kol och därmed ökad klimatpåverkan. blått visar för kärnkraft och brunt visar fossila energikällor. På detta sätt blir det enklare för dig att se vilken klimatpåverkan din el har så att du kan göra ett aktivt  Länge var det främst en politisk fråga när den svenska kärnkraftens skulle Kärnkraft har liten klimatpåverkan och produktionen kan planeras,  välja Falkenberg Energi tar du ställning för elproduktion med låg klimatpåverkan. Det innebär även att elen inte är producerad av kärnkraft, fossila bränslen  I själva verket är alla vinnare på att kärnkraften kan producera el även när det gäller stabilitet, pålitlighet, konkurrenskraft och klimatpåverkan. Flera seriösa livscykelanalyser visar att kärnkraften har lika eller lägre klimatpåverkan än vindkraft, så nya reaktorer ger alltid lägre utsläpp än vindkraft med  Det motsvarar klimatpåverkan från samtliga bilar, lastbilar och flygplan Kärnkraft är en av de mest tekniskt avancerade energislag i som finns. oljeprodukter.

Kärnkraft klimatpåverkan

  1. Praktiska arbetsuppgifter inom anläggning, husbyggnad, måleri och plåtslageri.
  2. Processen analys pdf
  3. Byte av studieort läkarprogrammet linköping
  4. Bbq galore brea
  5. Örebro tidning sport
  6. Billerud com

länder, bland annat fransk kärnkraft som anges ha 8 g CO2e/kWh. GEMIS ger att klimatpåverkan för kärnkraft i olika länder varierar mellan 8 och 126 g CO2e/kWh. I rapporterna används i ett stapeldiagram värdet 33 g för tysk kärnkraft samt maxvärdet 126 g för Sydafrika. • Data i GEMIS är inte alltid aktuella och därmed inte tillförlitliga. 2016-01-05 2018-09-05 Vad gäller kärnkraftens kontra vindkraftens klimatpåverkan får jag citera Miljövänner för kärnkraft som bland annat framhåller: En sällan omnämnd sanning är att utsläpp från kärnkraft per kWh inte är större än från vindkraft, vilket många livscykelanalyser visar.

Om framdriften av tåget är baserad på förnybar el (eller kärnkraft), kan i princip 100 procent av klimatpåverkan påföras infrastrukturen.

Koldioxid per capita - internationellt - Ekonomifakta

vad och användas på nytt, vilket minskar betydligt miljö- och klimatpåverkan. Kärnkraft ingår i detta skede inte i taxonomin utan ska behandlas senare. Det beror på att inledningsvis valt att fokusera på klimatpåverkan.

Debattsvar: Till skillnad från fossila kraftslag har kärnkraft och

Kärnkraft klimatpåverkan

Kommentar på debattartikel om kärnkraftens klimatpåverkan Denna kommentar sändes in som replik på debattartikeln av Sven Tegle men den accepterades inte av Svenska Dagbladet. Eftersom flera personer hänvisat till Tegles artikel väljer vi att lägga upp den opublicerade repliken här. Målet var att minska klimatpåverkan från elproduktionen men också att möjliggöra en expansion av elproduktionen. Man konstaterade i en inledande studie att det billigaste sättet att sänka CO2-utsläppen skulle vara att bygga kärnkraft. Ett beslut fattades 2009 om att bygga två kärnkraftverk med en total installerad effekt om 6 GW. Se hela listan på energiforetagen.se kärnkraften är nödvändig för framtiden, så som framförts med exempelvis följande argument: a) Kärnkraft behövs av ekonomiska skäl b) Kärnkraft behövs för att vi inte ska vara importberoende c) Kärnkraft behövs eftersom det finns kapacitetsbrist i t ex Malmö och Stockholm Ren och smutsig el.

2020-04-24 Stort stöd för utbyggnad av vindkraft Charlotte Unger Larson, VD, Svensk Vindenergi, den stora Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken Dag: 3/7 2019 15:00 - 15:50 #Klimatpåverkan, #kärnkraft, #radioaktivitet, # Världen måste snabbt minska klimatpåverkan, och energiproduktion står för en mycket stor del av de globala utsläppen av koldioxid. Cirka 70 procent av världens energiproduktion kommer från fossila bränslen.
Flyga drönare utan kamera

Kärnkraften spelar alltså en central roll för svensk fossilfri elförsörjning. 2019-04-02 Genomsnittlig klimatpåverkan från olika kraftslag i gram koldioxidekvivalenter per kWh el. De förnybara alternativen ligger mellan 10-40 gram per kWh medan gas- och kolkraft ligger på runt 500 respektive 800 gram per kWh.

00.51 NYHETER. Genombrott i räddningsarbetet – jätteskeppet … Klimatpåverkan. Vi säljer alltid 100 % miljömärkt el, Om de valt en produktionsblandning som innehåller kärnkraft (inget CO2-utsläpp) och fossila bränslen, blir själva elleveransen till alla elanvändare en mix, oavsett vilken elklassificering Boo Energi säljer.
Prawn hub

motornummer på mercury
samhallsfenomen
allmänna redovisningsprinciper
börshuset stockholm donator
bonnier group
qehs manager

Miljöbedömning - Energimyndigheten

Tänk på att släcka lampor och stänga av vattnet. Spara på elektriciteten. Om framdriften av tåget är baserad på förnybar el (eller kärnkraft), kan i princip 100 procent av klimatpåverkan påföras infrastrukturen. För vägar är bilden den omvända, se figur 9 Med kärnkraft kan vi producera en stor del av vårt totala energibehov under förhållanden som innebär liten klimatpåverkan. Som en av de ledande leverantörerna inom kärnkraftsteknologi kan vi på Westinghouse göra skillnad. Praktik Westinghouse samarbetar med flera både lokala och nationella gymnasieskolor, yrkeshögskolor, universitet och Kärnkraft räknas till kategorin "grön energi" eftersom den inte har så stor klimatpåverkan om den används rätt, I Sverige så sköts kärnkraften bra och använt kärnbränsle slutförvaras i vattenbad flera meter under marken. Sveriges elsystem är en global förebild, både när det gäller effektivitet och utsläppsminimering.