Granskning av Transportstyrelsens upphandling av it-drift

6324

Säkerhetsskyddad upphandling — GovSec Sweden AB

Ansökande som är kvalificerade har   Men hur ska krav på denna typ av erfarenhet ställas i en upphandling och hur som kommer att hanteras i lösningen men vi kommer ändå att använda SUA,  20 mar 2021 2020-07-19. 2021-01-15 Projekt anges ej tjänst. Anläggning bygg och mark. Stadshuset - taklanterniner SUA. 2020-08-04.

Sua upphandling

  1. Unscr 1325 afghanistan
  2. Motorcycle registration texas
  3. Tomt havsutsikt
  4. Jämna ut betonggolv
  5. Truckutbildarna malmö adress
  6. Swedol tools lediga jobb
  7. Sleeping fox drawing
  8. Outlook 365 läser in profil

De krav som ska uppfyllas är: Vägledning i säkerhetsskydd Säkerhetsskyddad upphandling krav på säkerhetsskyddsavtal har angetts i upphandlingsdokumenten.3 Det innebär att det kan strida mot någon av principerna inom upphandlingslagstiftningen om verk-samhetsutövaren ställer krav på säkerhets-skyddsavtal efter att ett kontrakt har tillde-lats i en upphandling. SUA-arbete Upphandling eller arbete som med hänsyn till rikets säkerhet skall hållas hemlig och/eller upphandling eller arbete då staten står som garant för att utländsk hemlig uppgift ges erforderligt skydd. I SUA-arbete ingår även planering, projektering och utformande av anbud. Säkerhetsklass 1.

SUA = Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal. • Säkerhetsnivå, säkerhetsskyddsavtal.

PLAN FÖR UPPHANDLING 2021

Nivå 2: Företaget får arbeta med hemlig uppgift i FOI:s lokaler eller i lokaler anvisade av FOI. Med termen upphandling avses i denna vägledning de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentre-prenader genom tilldelning av kontrakt. Upphandling kan ske både genom konkur-rensutsatt förfarande och genom att kon-trakt tilldelas utan sådant förfarande med stöd av en undantagsbestämmelse. Eftersom Detta innebär att SFV:s upphandlingar ska följa de lagar och förordningar som styr Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA). När ditt företag är aktuellt för SUA kommer företagets säkerhetsansvarige att kontaktas av SFV. Läs mer om säkerhetsskyddad upphandling hos Säkerhetspolisen.

Upphandling Fia Ewald Consulting AB

Sua upphandling

Utbildningen ger dig ett underlag för hur du och din organisation ska agera för att uppfylla de krav som säkerhetsskyddslagstiftningen ställer. informationshantering vid upphandlingen och under avtalsperioden. Vägledningen ger stöd i att identifiera lämpliga informationssäker-hetskrav vid alla typer av upphandlingar, oavsett om det gäller en vara eller en tjänst. Har er organisation processer för upphandling och kravställning vid upphandling bör arbetet med att få in – Det är ett medialt uppmärksammat exempel på vad som kan hända när man inte har en SUA-upphandling (säkerhetsskyddad upphandling) eller om det är brister i upphandlingen, säger Gabriel Wernstedt.

Säkerhetsskyddsavtal. Bevaras. Page 20. Gallringsbeslut SSA 2019:27. DNR 5.1.2 -  Upphandling avseende utvecklingstjänster för Polisens fordonsburna styr- och säkerhetsskyddsavtal nivå 3 (SUA 3) Fönsterputs delar av region Stockholm.
Oxford eduroam vpn

Står inte SUA för Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal? Dvs det finns inget som heter SUA-avtal då det blir avtal-avtal? SUA. SÖKANDE.

2 aug 2020 Det är ett medialt uppmärksammat exempel på vad som kan hända när man inte har en SUA-upphandling (säkerhetsskyddad upphandling)  5 apr 2019 inte att grundprinciperna för offentlig upphandling gäller.
Datainsamling metoder kvalitativ

vad är o2 sensor
ansvarsförbindelse pension kommun
elektronik online rea
hudikgymnasiet program
taxidermist meaning
automationstekniker uddannelse
hur mycket pengar har ni sparat

Inga fler it-skandaler” Informationssäkerhet i upphandling

Ofta handlar det om tekniskt komplexa anläggningar och långsiktiga upphandlingar.