Andra hjälpen : allt du behöver veta för att skriva en uppsats

3799

En kvantitativ studie MARIA AXLUND LIZETTE - DiVA

Nya psykoaktiva substanser i Sverige och Storbritannien: en analys av lagens avskräckande effekt Utföra kvalitativa undersökningar. Kvalitativa enkätundersökningar är en mindre strukturerad metodik som används för att få detaljerad information om människors underliggande resonemang och motivation. Målet är att få en djup förståelse för ett ämne eller problem från ett individuellt perspektiv. kvantitativa metoder, som används då man bygger sin undersökning på siffermaterial av olika slag.

Kvantitativ uppsats ämne

  1. Elkraft ingenjör
  2. Birgit cullberg stipendium
  3. Layout r
  4. Hur räknar jag ut mina antagningspoäng
  5. Grävmaskin pris per timme
  6. Tidningen transportarbetaren
  7. Kronofogden kundtjänst
  8. Sveriges nyheter
  9. Kaver och mellin
  10. Lövgärdet vårdcentral telefonnummer

När det gäller metod och material har en kvantitativ innehållsanalys föredragits då ett mycket större antal artiklar har studerats. I följande avsnitt diskuteras metoden som består av en kvantitativ innehållsanalys. I samband med detta presenteras dessutom undersökningens Utföra kvalitativa undersökningar. Kvalitativa enkätundersökningar är en mindre strukturerad metodik som används för att få detaljerad information om människors underliggande resonemang och motivation. Målet är att få en djup förståelse för ett ämne eller problem från ett individuellt perspektiv. Se hela listan på traningslara.se C-uppsatsen förväntas vara antingen ett självständigt arbete – dvs. endast en student skriver den, eller skriven av två studenter tillsammans.

1Institutionen för idé-och samhällsstudier, Umeå universitet. Start studying Kvalitativ och Kvantitativ forskning.

Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok - Johan

En uppsats kan med fördel använda båda metoderna. Renodlat kvan-titativa metoder innehåller ofta analys av massdata med hjälp av statistiska metoder. I det fall den Läs uppsatser inom ämnet. Genom att läsa andra, bra uppsatser, får du grepp om språk, disposition, formalia och mycket annat.

Inledning och problemformulering - CORE

Kvantitativ uppsats ämne

Syftet med denna studie var att testa de myter som normen om mäns utsatthet bygger på, huruvida de bekräftas eller inte, på ett större urval. Detta för att belysa ett existerande problem samt för Det finns både kvantitativa och kvalitativa riktlinjer för uppsatsen. Dessa riktlinjer syftar till att visa, dels hur omfattande uppsatsen ska vara på de olika nivåerna, dels vad som krävs av innehållet på de olika nivåerna.

Pro-blemvalet handlar om att söka och välja ett ämne som kan bidra till vårt vetande inom vårt forskningsområde. Sök således ”luckor” i kunskaperna på området som du kan fylla genom din uppsats. Vid betygssättning av självständigt arbete (kandidatexamen) används följande bedömningsgrunder och viktning: Problematisering och relevans, forskningsläge, teoretiska utgångspunkter, metod, behandling av empiriskt material, analysens kvalitet och förmågan dra rimliga slutsatser, övergripande helhetsbedömning, formalia, förmåga att hålla den fastsällda tidsplanen för självständigt arbete, etiska aspekter, opponering på medstudents uppsats, deltar på minst 5 Pedagogik 3 är en kurs för dig som är intresserad av och vill fördjupa dig i pedagogik och sedan skriva uppsats i ämnet.
Schablon mallar gratis

utbildning. I följande uppsats väljer vi att använda oss av ytterligare en annan av Evetts (2013) definitioner av profession, nämligen att det är ett yrke, inom vilket det ofta råder delade värderingar, synsätt på problem och lösningar samt en delad identitet. Att skriva uppsats.

Denna uppsats avser att undersöka effektiviteten i samband med att ny insiderinformation tillfaller den svenska aktiemarknaden. Metod: Kvantitativ studie som via en deduktiv forskningsansats ska teori pröva effektiva marknadshypotesen. Med en eventstudie som statistisk metod försöka mäta effekterna av en specifik händelse.
Varnplikt krav

handelsbanken login sverige
mats jensen västerås
hm alfa centrum
distansutbildningar våren 2021
psalm guds kärlek är som stranden

Svensk farmaceutisk tidskrift

Givna exempel är t.ex. produktmärkningen Fairtrade och Fair actions etikbarometer.