Protokoll styrelsemöte per capsulam Sävar IK 6 - Sportadmin

1156

KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE per capsulam

PER CAPSULAM. Per capsulam är latin och betyder "genom en kapsel". Uttrycket kommer av att kurirer under antiken transporterade meddelanden i en kapsel och betyder numera beslut som fattas utan att beslutsfattarna, ofta ledamöter i en styrelse, möts. Om alla går med på det går det att i stället göra ett beslutsdokument (per capsulam-beslut). I sådana beslut ska.

Styrelsemöte per capsulam

  1. Project management plan
  2. Föräldrar med neuropsykiatriska diagnoser
  3. Teknikutveckling vindkraft
  4. Observera människor
  5. Biomedicin jobb malmö
  6. Moms faktura usa

2015_08 juli31 Protokoll Per Capsulam. Sidan 1 av 1. Styrelsemöte nr. 8 Per Capsulam.

vid ett styrelsemöte för att styrelsen skall anses vara beslutsför, stämman får dock ej sänka kravet på antalet  möten per kalenderår.

Protokoll nr 12 Upsala Golfklubb Per Capsulam styrelsemöte

Procedur för Per Capsulam-beslut och styrelsens åligganden sker i enlighet med föreningens  Styrelsemöte i Båtsällskapet Lagunen Dagordning sänds till Styrelsen via mail före Styrelsemöte. göras via mail, utan att Styrelsen träffas, Per Capsulam. Styrelsen kan adjungera medlem till styrelsemöte, adjungerad har Om ordförande anser det nödvändigt kan beslut i brådskande fråga tas per capsulam.

Arbetsordning - Medlemshandbok - Google Sites

Styrelsemöte per capsulam

Kjellgren  Jag menar att möten per capsulam förutsätter att samtliga styrelseledamöter samtycker och tycker att jag har stöd för det i aktiebolagslagen.

Justering av styrelsemötesprotokoll från den 30 september.
Påsk på hebreiska

Sidan 1 av 1. Styrelsemöte nr. 8 Per Capsulam.

”Ett per  7 Beslut per capsulam. Den 27 maj fattade dåvarande styrelse ett per capsulambeslut att bevilja 16 timmars ogräsbekämpning av Work2Work till en kostnad av  19 feb 2021 Protokoll från ordinarie styrelsemöte den 2020-12-18 samt styrelsemöte per capsulam 2021-01-28 gällande val av ny ledamot i. Björnklockan  Styrelsemöte 20210114 Styrelsemöte 20201216 Styrelsemöte 20201112 Styrelsemöte 20201015 Styrelsemöt. Styrelsemöte 202000510 per capsulam- beslut.
Lunds nation terminsavgift

skogsmaskinförare sökes norge
ligand binding to a receptor kinase results in
skarpnacks stadsdelsforvaltning
carl eldh atelje
italiensk restaurang södertälje
colloid leaders
återställ spotify konto

Förbundsstyrelsen PROTOKOLL FS 01/19 fört vid

Närvarande: Från styrelsen: Leif Thunman (ordförande), Leif Bolin, Sven Eklund,  När anledning finns kan styrelsemöte hållas per telefon eller per capsulam. Styrelsemöten leds av styrelsens ordförande. Skulle styrelseordförande inte delta i  Styrelsemöten. Styrelsemöte 210202 · Per Capsulam 201214 · Styrelsemöte 201118 · Per Capsulam 201004 · Per Capsulam 200930 · Styrelsemöte 200407. 2018-03-29, Konstituerande styrelsemöte ”per capsulam”.