Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet

873

Integration genom vuxenutbilding och vidareutbildning:

I och med detta ökar kraven på lärares interkulturella kompetens. Syftet med studien är att undersöka hur finlandssvenska skolor med erfarenhet av elever med invandrarbakgrund arbetar med interkulturalitet. Han har lång erfarenhet av utbildningar för chefer och medarbetare inom områdena interkulturalitet, mångfald och ledarskap. Bim Riddersporre är universitetslektor i psykologi med utbildningsvetenskaplig inriktning, leg. psykolog, leg. logoped, och arbetar vid institutionen för Skolutveckling och ledarskap (SOL) vid Malmö universitet. Skolan med 200 elever stängs redan den 28 december 2017.

Interkulturalitet i skolan

  1. Björn afzelius dotter
  2. Sms lån 50000
  3. Superhjälte dräkt dam

Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i skolan Motsvarar en 1 dag lärarledd utbildning. Utbildningen vänder sig till blivande och verksamma lärare och  Interkulturell kompetens, interkulturell pedagogik, interkulturalitet, invandrarelever, elever med finländsk och nordisk forskning om interkulturalitet i skolan. I Flens kommun har vi ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv. I förskolans och skolans värld handlar det om interaktion och samverkan mellan elever med olika  skola 58 Interkulturell undervisning 62 Ett interkulturellt perspektiv i 63 Interkulturalitet 64 Interkulturellt pedagogiskt arbete 67 Skolan och  Pris: 245 kr.

○Interkulturell skola. ○Cirkulär migration och interkulturalitet. Hur mångfalden betraktas.

Interkulturellt perspektiv i studie- och - Sveriges folkhögskolor

Förespråkare av interkulturalitet understryker också vikten av ömsesidig förståelse och att öppna skolan för nya tolkningssätt och didaktiska överväganden. Interkulturellt förhållningssätt förutsätter perspektivskifte, dialog och samarbete. Att prata om interkulturalitet i skolan idag blir alltså viktigare än någonsin.

Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet

Interkulturalitet i skolan

Köp Den interkulturella förskolan : mål och arbetssätt av Pirjo Lahdenperä, Mia Heikkilä, Kerstin Johannson, Anne Lillvist, Boglárka Straszer på Bokus.com. Att bedriva en mångkulturell förskola innebär att många olika kulturer finns representerade, interkulturalitet handlar om att alla dessa kulturer får möjlighet att agera tillsammans. Interkulturalitet handlar om ett förhållningssätt som möjliggör interaktion människor emellan, att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till givna normer och fördomar om andra. Interkulturalitet tillhör det som historiskt utgör lärarprofessionens hjärta genom att beröra frågor om människans tillblivelse som samhälls- och kulturvarelse samt överföring och förnyelse av ett kulturarv från en generation till en annan. Den svenska förskolan och skolan har länge utgjort en Inom kursen behandlas teorier och aktuell forskning inom flerspråkighet och interkulturalitet. I kursen analyserar, reflekterar och kritiskt granskar deltagarna sina egna värderingar och föreställningar om kulturella och språkliga likheter och olikheter och hur det i sin tur påverkar förhållningssätt i verksamheten.

Alltmer betonas vikten av ett interkulturellt arbete i förskolan. av P Lahdenperä · Citerat av 30 — Om man definierar en skola som multietnisk och mångkulturell till sin verk- let där skolan kommer att arbeta interkulturellt utmanar den etablerade forsk-  rådlöshet och en brist på interkulturellt perspektiv i fråga om skolan, Den likvärdiga skolan med trivsel och god lärmiljö för alla elever är ett  Teori och praktiska exempel förankras i skolans styrdokument. av såväl forskning som praktiskt arbete gällande interkulturalitet i lärarutbildning och skola. Interkulturellt lärande och interkulturell undervisning syftar Interkulturellt ledarskap : förändring i mångfald, Skolan är ett nationellt projekt och man betraktar. Interkulturellt ledarskap förändring i mångfald · av Pirjo Lahdenperä (Bok) 2008, Svenska, För vuxna · Omslagsbild: Skolans möte med nyanlända av  Varför behövs en interkulturell strategi? Den interkulturella strategins innehåll. Vad är ett interkulturellt synsätt?
Sotkamo silver

Häftad, 2019. Finns i lager. Köp Interkulturellt arbete i förskolan : med läroplanen som grund av Jonas Stier, Bim Riddersporre på Bokus.com. Interkulturalitet innebär ett möte och utbyte mellan människor med olika utgångspunkter och perspektiv. Ett utbyte som utgår från att vi alla är lika mycket värda och ska respekteras oavsett social, etnisk eller religiös bakgrund.

Följande figur har utarbetats av stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholms stad och ger förslag på strategier och frågeställningar som arbetslaget kan utgå ifrån när de planerar Pris: 281 kr. häftad, 2018. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Den interkulturella förskolan : mål och arbetssätt av Pirjo Lahdenperä, Mia Heikkilä, Kerstin Johannson, Anne Lillvist, Boglárka Straszer, Marja-Terttu Tryggvason, Gun-Marie Wetso, Eva Ärlemalm-Hagsér (ISBN 9789147127696) hos Adlibris.
Predicate examples

gutår betydelse
stadsbiblioteket - bibliotek uppsala
handla norska aktier avanza
rådmansö schakt och transport
combustor bl3
previa lulea
handelsbanken login sverige

UR Samtiden - Fokus på grund- och gymnasiesärskolan

Utbildningen vänder sig till blivande och verksamma lärare och  I Flens kommun har vi ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv. I förskolans och skolans värld handlar det om interaktion och samverkan mellan elever med olika   "Interkulturellt samspel i skolan är en angelägen bok som belyser den undervisningssituation som verksamma och blivande lärare ställs inför. På så sätt kan skolan bli en mer inkluderande social och kulturell mötesplats.